Vlado Krajcar, © Vlado Krajcar, Photographer: Vlado Krajcar

Vlado Krajcar

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Architect, ADC Expert
https://zaps.si/aktualno/natecaji/zakljuceni/

Vegova 8 | 1000 Ljubljana
Slovenia